juillet 8, 2013
Kitty Pride - Art by Sal Buscema & Tom Mandrake (1984).

Kitty Pride - Art by Sal Buscema & Tom Mandrake (1984).

juillet 8, 2013
Magik - Art by Sal Buscema & Tom Mandrake (1984).

Magik - Art by Sal Buscema & Tom Mandrake (1984).

juillet 8, 2013
Magik - Art by Sal Buscema & Tom Mandrake (1984).

Magik - Art by Sal Buscema & Tom Mandrake (1984).

décembre 4, 2012
FOOOSH - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

FOOOSH - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

décembre 4, 2012
Ultron in trouble - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

Ultron in trouble - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

décembre 3, 2012
Manhattan - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

Manhattan - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

décembre 3, 2012
Jocasta - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

Jocasta - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

décembre 3, 2012
Jocasta - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

Jocasta - Art by Ron Wilson & A. Sorty (1982).

août 1, 2012
SKREEEE - Art By Mark Silvestri & Dan Green (1987).

SKREEEE - Art By Mark Silvestri & Dan Green (1987).

août 1, 2012
Alison Blaire - Art by Mark Silvestri & Dan Green (1987).

Alison Blaire - Art by Mark Silvestri & Dan Green (1987).

août 1, 2012
Rogue - Art by Mark Silvestri & Dan Green (1987).

Rogue - Art by Mark Silvestri & Dan Green (1987).

juillet 25, 2012
SHRAKOW - Art by Walter Simonson & Tom Palmer (1982).

SHRAKOW - Art by Walter Simonson & Tom Palmer (1982).

juillet 25, 2012
Luke Skywalker - Art by Walter Simonson & Tom Palmer (1982).

Luke Skywalker - Art by Walter Simonson & Tom Palmer (1982).

juillet 21, 2012
Green hands - Art by Jim Steranko and Joe Sinnott (1969).

Green hands - Art by Jim Steranko and Joe Sinnott (1969).

juillet 21, 2012
Captain America smokes… - Art by Jim Steranko and Joe Sinnott (1969).

Captain America smokes… - Art by Jim Steranko and Joe Sinnott (1969).

Mes coups de cœur Tumblr: Plus de coups de cœur... »